KABELTRADE d.o.o.

Latkova vas 83B, 3312 Prebold, Slovenija
ID za DDV : SI78625807
Matična št. : 2333635
Št. reg. 1/09528/00
Okrožno sodišče v Celju